سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

بینج کاری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بینج کاری

عمليات کاشت ، داشت و برداشت برنج
تهيه بذر براي كاشت در خزانه شاليكاران ،بذري را كه براي كاشت انتخاب مي‌نمايند، عموماً از محصول سال قبل تهيه شده است. كشاورزان بعد از برداشت برنج و خشك كردن آن مقداري بذر را بصورت شلتوك يا بصورت خوشه نگهداري مي‌نمايند تا در سال بعد از اين بذر جهت كاشت در خزانه استفاده نمايند.
عمليات تهيه خزانه: در نقاط مختلف كشور كشت برنج به دو روش نشايي و مستقيم انجام مي‌شود. دراكثر مناطق كشور كشت به روش نشايي انجام مي‌گيرد. در استانهاي گيلان و مازندران نيز كشت برنج به طريق نشايي انجام مي‌شود. بعلت طيف گسترده علفهاي هرز بخصوص در استان گيلان، كشت برنج به طريق مستقيم به هيچ وجه توصيه نمي‌گردد. بدين
جهت همزمان و يا قبل از جوانه‌دار نمودن بذر اقدام به تهيه خزانه مي‌نمايند.
خزانه برنج كه در استان گيلان به آن «تمبيجار» مي‌گويند‏، قطعه زمين كوچك و محصوري است كه در داخل زمين اصلي يا در قطعه‌اي از زمين در خارج مزرعه اصلي تعبيه مي‌گردد. زميني كه براي خزانه انتخاب مي‌گردد بايد در اواخر پاييز به عمق 15 تا 20 سانتي‌متر شخم زده شود و در اواخر زمستان قبل از شروع فصل كشت روي آن مقداري كود دامي كاملاً پوسيده بريزند ، سپس آنرا كاملاً با خاك مخلوط نمايند.
پس از اين عمل در خزانه آب ريخته و با ادوات كشاورزي از قبيل تيلر و يا گاوآهن‌هايي كه
بوسيله حيواناتي مانند گاو كشيده مي‌شود. زمين را شخم مي‌زنند و سنگ و كلوخ‌هاي موجوددر سطح زمين را جمع‌آوري يا خورد مي‌كنند.
سپس مقداري كود ازته (شكري) و مقداري كود فسفره (فسفات آمونيم) به زمين مي‌دهند، پس از انجام اين عمل بوسيله ماله يا وسايل ديگر كه كاملاً صاف است سطح زمين را هموار و يكنواخت مي‌نمايند، بعداً زمين را به عرض 5/2 تا 3 متر و به طول 5 تا 10 متر مرزبندي مي‌نمايند.بدين ترتيب خزانه برنج آماده براي كاشت بذر جوانه‌دار شده مي‌باشد. سه روز قبل از بذرپاشی مي‌توان خاك را با سموم بوتاكلر و يا بنتيوكارپ براي كنترل سوروف سمپاشي نمود.
در اين موقع بايد سطح خزانه حداقل 3 سانتي‌متر آب داشته باشد. ميزان مصرف اين سموم به مقدار 4 تا 6 سانتي‌متر مكعب سم در 10 متر مربع خزانه مي‌باشد.
يك روش ديگر كه براي تهيه خزانه انجام مي‌شود. لگدكوبي زمين پس از شخم است. اين بدان دليل است كه اولاً: زمين سفت شود تا ريشه گياه به عمق زياد خاك نفوذ نكند و كندن آن براي انتقال به زمين اصلي راحت‌تر باشد.
ثانياً:گياه از مواد غذايي موجود در سطح خاك بهتر استفاده نمايد.
عمليات كاشت بذر در خزانه :
بعد از اينكه خزانه آماده شد، داخل هر يك از كرتهاي آماده شده تا ارتفاع 3 سانتي‌متر آب
نگه مي‌دارند. سپس بذور جوانه‌دار شده را بصورت دستپاش و متراكم در سطح خزانه مي‌پاشند.
بعد از سه روز آب داخل خزانه را خارج كرده و روي بذرها كلش سوخته مي‌ريزند
زيرا اولاً: سبب تقويت زمين مي‌شود. ثانياً: از برخورد مستقيم نور خورشيد به بذور تازه
جوانه‌دار شده جلوگيري مي‌نمايد. ثالثاً: از تبخير سطح خزانه جلوگيري مي‌شود. رابعاً:
از حمله آفات نظير گنجشك به بذرهاي جوانه‌دار شده جلوگيري بعمل مي‌آورد.
از اين موقع به بعد فقط روزها در داخل خزانه آب وجود دارد و در هنگام غروب آب خزانه را
خارج مي‌نمايند. اين عمل همچنان ادامه مي‌يابد تا برنج به اندازه كافي رشد نمايد. در
بعضي از نقاط استان گيلان بعد از اينكه بذر جوانه‌دار شده را در سطح خزانه پاشيدند
روزي چند بار زمين خزانه را آبياري مي‌نمايند و كلش سوخته را بعد از 2 تا 3 روز در
سطح خزانه برنج مي‌پاشند.
حدود 4 تا 5 روز عمل آبياري خزانه ادامه مي‌يابد و پس از آن، آب را وارد خزانه نموده و ديگر
عمل آبياري را انجام نمي‌دهند و اين عمل تا رسيدن گياه به رشد كافي ادامه مي‌يابد.
بعد از بذرپاشي (حدود 2 هفته بعد) وقتي سوروف 2 تا 3 برگه است، از پروپانيل به مقدار
10 تا 12 سانتي‌متر مكعب براي هر 10 متر مربع خزانه در اغلب نقاط استان‌هاي گيلان و
مازندران عمليات كاشت بذر در خزانه از حدود 10 تا 16 فروردين ماه آغاز مي‌گردد.
عمليات نگهداري و مراقبت از خزانه:چون كاشت بذر در اوايل فروردين ماه انجام مي‌گيرد و در اين موقع از سال در اغلب نقاط هوا سرد است بدين جهت در بسياري از نقاط برنجكاري شمال سطح خزانه را با پلاستيك مي‌پوشانند.
استفاده از پلاستيك باعث مي‌شود كه رشد برنج در اثر افزايش دما تسريع يابد. شاليكاران در روزهاي آفتابي و گرم اطراف پلاستيك را كنار مي‌زنند تا درجه حرارت داخل خزانه كاهش يافته،
همچنين اكسيژن به داخل آن نفوذ نمايد. حتي در بعضي از مناطق روزها پوشش پلاستيكي را بر مي‌دارند و در شب مجدداً بعلت افزايش سرما و كاهش دما روي آنرا پلاستيك مي‌كشند.
اين عمل تا مرحله 2 تا 3 برگي شدن نشاء ضروري است و بعد از آن استفاده از پلاستيك ضرورتي ندارد. در گيلان 25 تا 30 روز طول مي‌كشد تا رشد نشاء كامل شود و آماده انتقال به زمين اصلي گردد در اين حالت نشاء‌هاي جوان و قوي داراي 15 تا 20 سانتي‌متر ارتفاع بوده و
4 تا 5 برگي هستند مراقبتهاي ديگري كه در مدت رشد نشاء‌ها بايد از خزانه بعمل آورد
عبارتند از :
1-در مدت رشد نشاء‌ها بايد آب داخل خزانه را حداقل روزي يك مرتبه كنترل نمود.
2-همچنين در اين مدت مي‌توان براي تامين مواد غذايي خزانه از كودهاي دامي، آلي و معدني نسبت به مساحت خزانه مورد نظر استفاده كرد.
3-كودهاي شيميايي از قبيل اوره و سوپر فسفات هر كدام به ميزان 5/2 كيلوگرم در هكتار مي‌توان به سطح خزانه افزود.
4-كود فسفره را قبل از كاشت بذر در خزانه به زمين مي‌دهند.
5-كود ازته را در دو مرحله، يكي قبل از كاشت و ديگري چند هفته بعد از كاشت بذر در خزانه به زمين مي‌افزايند.
6-علفهاي هرز خزانه را بايد مرتباً وجين كرد و از بين برد.
7-هر روز بايد كنترل خزانه بدقت انجام گيرد تا مورد حمله آفاتي از قبيل پرندگان، مگس خزانه
و غيره قرار نگيرند و همچنين عاري از بيماري مختلف باشد.
8-در صورت مشاهده تراكم علفهاي هرز و همچنين آفات و بيماريها بايد بطور مناسبي سطح خزانه را سمپاشي نمود.
نشاء‌كاري از اوايل تا اواسط ارديبهشت‌ماه شروع مي‌شود. در اين موقع نشاء‌ها به اندازه طبيعي خود يعني 20 تا 25 سانتي‌متر رسيده و داراي 4 تا 5 برگ هستند. براي انجام نشاء‌كاري، بايد نشاء‌ها از خزانه كنده شده و به زمين اصلي منتقل شوند قبل از كندن نشاء‌ها خزانه بايد كاملاً آبياري شود تا عمل كندن نشاء‌ها به آساني صورت گرفته و به ريشه‌ها آسيبي وارد نگردد. عمليات كندن نشاء‌ها بطريق سنتي بوده و بوسيله دست انجام مي‌گيرد. نشاء‌ها بدقت و آرامي از داخل خزانه كنده مي‌شوند و علفهاي هرز آن جدا مي‌گردند. از مهمترين علفهاي هرزي كه در اين مرحله در خزانه زياد ديده مي‌شود علف هرز مهم شاليزار به نام سوروف است. كه در مراحل اوليه رشد خود بسيار شبيه نشاء‌هاي برنج بوده و تنها كشاورزان با تجربه مي‌توانند آنرا از برنج تشخيص داده و از نشاء جدا نمايند.
بطور كلي برنج داراي زبانك و گوشوارك مي‌باشد، ولي سوروف فاقد آنها بوده و يا فقط زبانك
دارد. بدين طريق براحتي مي‌توان برنج را از سوروف تشخيص داد. پس از اين عمل نشاء‌ها را بصورت 150 تا 200 عددي و گاهي بيشتر دسته‌بندي نموده و توسط ظروفي بنام طشت يا قايق‌هاي چوبي كوچك از محل خزانه به محل كاشت در زمين اصلي منتقل مي‌نمايند.
نشاء كارها، برنج را در جلوي خود كاشته و بتدريج به عقب حركت مي‌نمايند تا علاوه بر تسريع در عمل نشاء‌كاري از لگدكوب شدن نشاء‌ها جلوگيري بعمل آيد.
نشاء‌ها به صورت كپه‌اي كاشته مي‌شوند و در هر محل يا نقطه از كاشت بسته به رقم، واريته و همچنين ضعيف يا قوي بودن نشاء 2 تا 5 و گاهي اوقات تا 7 عدد نشاء را اقرار مي‌دهند و در بعضي از نقاط، تعدادي نشاء‌ها را بصورت دسته‌اي روي زمين قرار مي‌دهند تا در مواقع لزوم در صورت خراب و يا نابود شدن تعدادي از نشاء‌ها از آنها استفاده نمايند اخيراً در بعضي نقاط از ماشين نشاء‌كار جهت عمل نشاء‌كاري استفاده مي‌شود.

 


Rice Planting,Growing,and Harvesting Processes

 تازه ها