جهش تولید | جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

بیمه کلزا در مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

بیمه کلزا در مازندران

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان با بیان اینکه بیمه زمین های زیر کشت به نفع کشاورز است گفت ، قرارداد باکلزاکاران تا نیمه نخست آبان امسال هم در 14 هزارو 87 هکتار از زمین های کشاورزی بسته شد و از این مقدارهم  12 هزارو 685 هکتار بذرکاری شده است.
ابطالی همچنین با اشاره به قرارداد کشت سویا با کشاورزان در 11 هزارو 608 هکتار زمین افزود: از این مقدار 4 هزارو 938 هکتار بیمه شدند.
او سطح بذرکاری و سبز دانه روغنی کنجد استان  را  بیش از 399 هکتار  و بهره برداران این محصول  را 319 نفر اعلام کرد.