رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

بیش از16 میلیون و 171 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیش از16 میلیون و 171 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد

بیش از16 میلیون و 171 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد


م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران گفت : م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات منتهی به روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت و در چهار روز معاملاتی 16 میلیون و 171 هزار و 970 سه‍م ب‍ه ارزش ب‍ی‍ش از 34 میلیارد ری‍‍ال داد و ستد شد.

بیش از16 میلیون و 171 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد

به گزارش ایرنا به نقل از بورس منطقه ای مازندران ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ری افزود : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن هفته ارزش ریالی سهم خریداری شده 20 میلیارد ری‍‍ال و ارزش فروش سهام 14 میلیارد ریال بود.

وی ارزش ریالی معاملات در تالار بورس مازندران از ابتدای سال تاکنون را 831 میلیارد ریال و متوسط ارزش معاملات روزانه را 30 میلیارد ریال در تالار بورس مازندران عنوان کرد.

م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران افزود : ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران در هفته جاری ش‍‍اه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران برای خرید سهام شرکت های پتروشیمی مبین ،پالایش نفت اصفهان ، سیمان خزر و بانک تجارت بود.

جعفری ادامه داد : 60 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 40 درصد مربوط به فروش سهام بوده است .

وی ادامه داد : شاخص قیمت نیز با یک هزار و 565 واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 64 هزار و 69 واحد رسید.