جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

بیش از 37 میلیون و 776 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیش از 37 میلیون و 776 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد

بیش از 37 میلیون و 776 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد


م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران گفت : م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات منتهی به روز چهارشنبه دوم اردیبهشت و در پنج روز معاملاتی 37 میلیون و 776 هزار و 394 سه‍م ب‍ه ارزش ب‍ی‍ش از 89 میلیارد ری‍‍ال داد و ستد شد.

بیش از 37 میلیون و 776 هزار س‍‍ه‍م درتالار بورس مازندران معامله شد

به گزارش ایرنا به نقل از بورس منطقه ای مازندران ˈ ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ری ˈ افزود : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن هفته ارزش ریالی سهم خریداری شده 50 میلیارد ری‍‍ال و ارزش فروش سهام 39 میلیارد ریال بود.

وی ارزش ریالی معاملات در تالار بورس مازندران از ابتدای سال تاکنون را 708 میلیارد ریال و متوسط ارزش معاملات روزانه را 37 میلیارد ریال در تالار بورس مازندران عنوان کرد.

م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران افزود : ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران در هفته جاری ش‍‍اه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران برای خرید سهام شرکت های سایپا دیزل ، پالایش نفت بندرعباس ، ارتباطات سیار ، ایران خودرو و پارس خودرو بود.

جعفری ادامه داد : 56 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 44 درصد مربوط به فروش سهام بوده است .

وی ادامه داد : شاخص قیمت نیز با یک هزار و 510 واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 66 هزار و 569 واحد رسید.