جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

بکارگیری نیروی کار داخلی اولویت نخست بنگاههای اقتصادی مازندران است - نمایش محتوای خبر

 

 

بکارگیری نیروی کار داخلی اولویت نخست بنگاههای اقتصادی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر دوشنبه در شورای اداری اداره کل افزود: از آنجاييكه ساماندهي اشتغال اتباع خارجي يكي از وظايف مهم  اين اداره كل است، لذا رويكرد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مازندران مبني بر تعامل هر چه بيشتر با جامعه كارفرمايي و توليدكنندگان و ارائه خدمات به آنان با اولويت استفاده از نيروي كار داخلي است.

وي افزود: البته در برخي از مشاغل به ناچار بايد از تخصص نيروي كار خارجي استفاده کرد كه بايد شرايطي توسط كارفرمايان فراهم شود تا بدينوسيله نيروي كار داخلي آموزش ها و تجربيات لازم را از اين نيروهاي ماهر خارجي بدست آورده و در نهايت به جايگزيني اتباع خارجي با نيروهاي داخلي دست يابيم.

وي ضمن تأكيد بر اينكه بايد از اتباع خارجي مجاز و داراي مجوز اشتغال استفاده کرد، افزود: طبق قانون اين مهم بايد توسط كارفرمايان اجرا شود و در صورت هرگونه تخلف از قوانين و مقررات ناچار به برخورد قانوني خواهيم بود.

بابایی خاطرنشان كرد: دريافت مجوز اشتغال اتباع خارجي( كارت كار موقت ) اين امكان را فراهم مي كند تا نسبت به هويت كارگران خارجي كه در كشور حضور دارند شناخت و اطمينان لازم بدست آيد و اين اقدام توسط كارفرمايان بعنوان يك وظيفه ملي كمك بزرگي به اجراي طرح ساماندهي اشتغال اتباع خارجي در استان و كشور خواهد كرد.

وي در پايان افزود: استفاده از اتباع غير مجاز به اين معنا است كه كارفرمايان به فعاليت اين افراد در استان كمك مي كنند در حاليكه هيچگونه آگاهي نسبت به هويت آنان نداشته و البته عواقب ناخوشايندي در پي خواهد داشت.