بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • سید حمید محمدی
  • رابعه زمانیان

 

توضیحات :

بوردکا به منظور تقویت فرهنگ بومی استان مازندران و زنده نگه داشتن سنت ها و آیین های مازندرانی به ویژه در جوانان طرح مسابقه رادیویی بوردکا به شیوه ذیل ارائه می گردد.پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو