به همین سادگی

نام برنامه : به همین سادگی
  • علی کریمی
  • علیرضا محمدزاده

 

توضیحات :

به همین سادگی عنوان برنامه ایست معارفی که از شبکه مازندران پخش شده است .