به همین سادگی

نام برنامه : به همین سادگی
  • صفیه هادیان
  • فاطمه زهرا نصرتی
  • روح الله کاظم پور
  • فریبا ضیایی
  • حسن رحمانی

 

توضیحات :

به همین سادگی عنوان برنامه ایست معارفی که از شبکه مازندران پخش شده است .