جهش تولید | جمعه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

بهره گیری مناسب از ظرفیت های رسانه استانی تقویت و توسعه کشاورزی استان را در پی دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

بهره گیری مناسب از ظرفیت های رسانه استانی تقویت و توسعه کشاورزی استان را در پی دارد

به گزارش روابط عمومی مرکز، صمدی در این نشست با تاکید بر تولید محصولات با کیفیت،  هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاهی و بهره بردار و بهره گیری از علم روز را در افزایش تولید و توسعه کشاورزی موثر دانست .
شهیدی فر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این نشست به اشاره به تولید 75 نوع محصول متنوع زراعی و باغی در استان از رسانه استانی به عنوان بازوی توانمند برای ترویج و توسعه بخش کشاورزی مازندران نام برد .