بنای تاریخی تکیه سلطانی شهر رستمکلا

تکیه سلطانی رستمکلا به عنوان یکی از مکانهای تاریخی شهر رستمکلا در مازندران می باشد. رستمکلا در اواخر سال 1358 از حالت روستا به شهر تغییر پیدا کرده و سال 1359 بطور رسمی دارای شهردار شده و به فهرست شهرهای ایران اضافه شد. رستمکلا یک شهر قدیمی با بافت مذهبی و آثار باستانی بسیار زیاد که مهمترین آنها اثار باستانی گوهرتپه، دخترقلعه و مراکز مذهبی قدیمی است که اولین مدرسه رسمی به سبک جدید از سال 1304 در این شهر تاسیس شده, به همین دلیل دارای شهروندانی تحصیل کرده در مدارج عالی بالاست. این شهر با زمینهای کشاورزی مرغوب در سطح بیش از چهار هزار هکتار در کوهپایه و دشت از ویژگی خاصی برخوردار است. رستمکلا دارای مراکز تفریحی و گردشگری زیادی بوده که سالانه هزار نفر از اطراف در کنار چشمه های، سیاه چال، بنه قلیان و بستر آرام مهربان رود با وسعت بیش از ده هکتار به استراحت می پردازند.
تازه ها