سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۸ مرداد ۱۴۰۰

بقعهٔ‌ سلطان محمد‌طاهر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بقعهٔ‌ سلطان محمد‌طاهر

که از نظر سبک معمارى به بناى امام‌زاده يحيى در شهر سارى شباهت دارد. در اين مقبره صندوق چوبى نفيسى قرار دارد که سازنده این صندوق چوبی استاد فخرالدین نجار رازی است ؛ قدمت این بنا به سال ۸۷۵ هجرى قمرى مربوط است. داخل مقبره علاوه بر صندوق چوبى يک قطعه سنگ قبر وجود دارد که در اطراف آن آيات قرآنى به خط نسخ ممتاز حک شده است. معمار این بقعه مولا شمس الدین نصرا... است.

 

 

 

The monument of Sultan Mohamed Taher is located d kilometers away on the East of Babol city, Mazandaran Province. The monument embeds the tomb of Mohamed Taher one of the sons of Imam Mosa Kazem, the 7th Imam of Shiite Muslims. The architecture of the monument is very similar to that of Imamzadeh Yahya in Sari city. There is a precious wooden box in the tomb of Sultan Mohamed Taher; it was built by Fakhr el-Din Razi, the carpenter. There is also a tomb stone on the tomb with elite calligraphy of versus of Koran. Mola Sham el-Din Nasr el-Allah was the architecture of this monument which dates back to four centuries ago.
 تازه ها