جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

بصیرت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بصیرت

استکبار جهانی در سال های اخیر علاوه بر استفاده از جنگ سخت برای مقابله با جهان اسلام، از جنگ نرم به عنوان حربه ای دیگر استفاده کرده و با به خدمت گرفتن رسانه ها به دنبال همسویی افکار عمومی ملل مسلمان با سیاست ها و اندیشه های مادی گرایانه خود است بر این اساس این برنامه در راستای افشاگری اهداف استکبار جهانی ونیز حماسه 9 دی به این موضوع پرداخت.

گزارشگر:عالمی – محمدی

تدوینگر :رضایی – امرا

مباشر تهیه کننده:اسداللهی