جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

برگزاری همایش ملی تغییرات اقلیم در مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری همایش ملی تغییرات اقلیم در مازندران

همایش ملی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر پوشش گیاهی در ساری آغاز شد.

برگزاری همایش ملی تغییرات اقلیم در مازندران

دبیر برگزاری این همایش گفت: در این همایش تخصصی یک روزه که شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه های منابع طبیعی کشور حضور دارند راهکارها، راهبردها و نتایج تحقیقات در باره تغییرات اقلیمی بررسی می شود. به گفته نجفی زرینی 100 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال که 79 مقاله پذیرفته شد و به صورت سخنرانی و پوستر ارائه می شود. او افزود: تاثیر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک ، تغییر اقلیم ، تولیدات زراعی و باغی و راهبردها ، تنش های زنده و غیر زنده مرتبط با تغییر اقلیم و تاثیر آن بر گیاهان، تنش های زنده مرتبط ، به نژادی و معرفی گیاهان جدید در راستای تغییر اقلیم از محورهای این همایش است. این همایش عصر امروز در دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی ساری به پایان می رسد.