جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری همایش فصلی خبرنگاران شهرستانها در آمل - نمایش محتوای خبر

 

 

برگزاری همایش فصلی خبرنگاران شهرستانها در آمل

همایش فصلی خبرنگاران شهرستانهای صدا و سیمای مازندران در آمل برگزار شد.

برگزاری همایش فصلی خبرنگاران شهرستانها در آمل

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مازندران، همایش فصلی خبرنگاران شهرستانها با حضور مدیر کل شبکه مازندران، قائم مقام اداره کل اخبار استانها و کارشناس منطقه یک خبرگزاری صدا و سیما در آمل برگزار شد.
مدیر کل صدا و سیمای مازندران در این همایش روند برپایی کارگاه های آموزشی خبرنگاران شهرستانها را مطلوب دانست و افزود: با فرض بازدهی 30 تا 40 درصدی این کارگاه ها در افزایش کیفیت فرآورده های خبری، این مسأله تحول قابل توجهی را در پی داشته است.
علی صادق مقدسی، کمک به دستگاههای اجرایی برای شناساندن ظرفیت های معرفی نشده سرمایه گذاری جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را از جمله سیاست های رسانه استانی دانست.
وی نیاز مازندران را گفتمان سازی در حوزه مقاومتی دانست و گفت: حتی در حوزه های دانشگاهی این تبیین به صورت جدی انجام نشده و هر کدام تعریف خاص خود را دارند. در این زمینه لازم است کارگروه گفتمان سازی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی تشکیل شود.
در پایان، نکات جدید فنی برای تهیه فرآورده ها و گزارش های خبری توسط مدرسان بیان شد.