برندگان چراغ هدایت

نام برنده تاریخ شهر
علی نظام زاده(فاطمه دادویی) 1394/7/22 زیراب
سکینه زارع 1394/7/22 دودانگه
نیایش(آیت اله) دادویی 1394/7/23  
زینب(آیت اله دادویی) بخشی 1394/7/23  
سیده خدیجه میر آقا پور 1394/7/24 بابل
ولی اله غلامی 1394/7/24 قائمشهر
نرگس قلی زاده 1394/7/25 بابلسر
رقیه معصومی 1394/7/25 قائمشهر
افسری 1394/7/26 بابلسر
داداشی سوادکوهی 1394/7/26  
مسعود محبوبی 1394/7/27 سیمرغ
رقیه حیدری 1394/7/27 قائمشهر
زهرا دارابی 1394/7/28 بابلسر
محمدی 1394/7/28 آمل

 پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو