برندگان مسابقه پیشه کا

نام برنامه : پیشه کا
  • مرتضی انشایی
  • رضا یحیی زاده

 

توضیحات :

پیشه کا عنوان مسابقه ایست به تهیه کنندگی مهدی اوشیب نتاج، این مسابقه هفته ای یک برنامه با مدت زمان ۳۰ دقیقه از صدای شبکه مازندران پخش می شود .