برندگان مسابقه مشاعره

نام برنامه : مشاعره
  • مرتضی کاظمی
  • سیده زهرا حاتم زاده

 

توضیحات :

مشاعره عنوان برنامه ایست به تهیه کنندگی سکینه بوداغی با ساختار ترکیبی ساده به مدت ۳۰ دقیقه  به صورت ضبطی پخش می شود .