برندگان مسابقه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • پویان یوسفی-قائمشهر
  • زهرا خلیل پور -قائمشهر
  • پریوش یوسفی-ساری
  • ندا شمشیر بند-ساری
  • فاطمه خلیل پور -امیر کلا
  • سوگند میر سعیدی -امیر کلا
  • مهراوه اشرفی -چالوس
  • مازیار شفیعی -چالوس
  • احمد سبحانی -سلمانشهر
  • تقی میر نبی -سلمانشهر