برندگان مسابقه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • محمد میثاق نیک خصال _ماچک پشت
  • مهدیار نیک خصال _ماچک پشت