برندگان مسابقه بوردکا

نام برنامه : بوردکا
  • سید رضا حسینی- قائمشهر
  • ساینا حبیبی -بابل