برندگان صدای بهار

نام برنده تاریخ شهر
حسین موسوی 1393/12/27 آمل
سید کریم قلی تبار 1393/12/28 فریدونکنار
روح انگیز معصومی 1393/12/29 قائمشهر
معصومه ساجدی 1394/1/1 تنکابن
رضایی 1394/1/2 ساری
عیسی ودادی 1394/1/3 فریدونکنار
ستاره سریعی 1394/1/4 بابل
علیرضا یونسی 1394/1/5 مرزرود
دامغانی 1394/1/6 بابلسر
لیلا تقوی 1394/1/6 ساری
محمد ابراهیم کریمی 1394/1/7 گهرباران
حمید رضا حسنی 1394/1/8 ارزفون
سمیه سجادی 1394/1/8 بهشهر
نوراله نعمتی 1394/1/9 قائمشهر
محمد رضا رادی 1394/1/10 ساری
سید آمنه موسوی 1394/1/11  
سهراب گرزین نژاد 1394/1/12 قائمشهر
علی جعفری روشن 1394/1/13 بابل
علیرضا غلامی 1394/1/13 قائمشهر
سمیه براری 1394/1/14 ساری
     

 پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو