برندگان راه زندگی

 

 

نام برنده

تاریخ

شهر

نوع جایزه

قاسم بذر افشان

1394/1/19

بورخیل

دستگاه قند خون

بنیامین شاکری

1394/1/19

بابل

دستگاه فشار سنج

هاجر نصیریان

 

قائمشهر

دستگاه فشار سنج

عطاری

1394/2/2

نشتارود

دستگاه قند خون

فرزانه عبداللهی

1394/2/2

ساری

دستگاه فشار سنج

عبداله فیروزی

1394/2/16

قائمشهر

دستگاه قند خون

اشرف عطایی زاده

1394/2/16

نکا

دستگاه فشار سنج

سجاد شاهرخی

1394/2/30

ساری

دستگاه فشار سنج

محمد علی کوثری

1394/2/30

نکا

دستگاه قند خون

فریدون امیری

1394/3/12

ساری

دستگاه فشار سنج

قدرت کوزه گر 

1394/3/12

نور

دستگاه قند خون

سوری شیرزاد

1394/3/27

نشتارود

دستگاه فشار سنج

حسینعلی محسن تبار

1394/3/27

بابل

دستگاه قند خون

فاطمه داداشی

1394/4/10

قائمشهر

دستگاه فشار سنج

رجبی

1394/4/10

آمل

دستگاه قند خون

سهیلا آزادی

1394/4/24

قائمشهر

دستگاه فشار سنج

علی محمد ذوقی

1394/4/24

بلده

دستگاه قند خون

نگین نتاج

1394/5/7

ساری

دستگاه فشار سنج

قدرت اله کوزه گر

1394/5/7

آمل

دستگاه قند خون

فاطمه نور محمد پور

1394/5/21

آمل

دستگاه فشار سنج

محمدی

1394/5/21

ساری

دستگاه قند خون

یوسف رودگر

1394/6/4

نشتارود

دستگاه فشار سنج

نصیرایی

1394/6/4

بابلسر

دستگاه قند خون

آیدا عطاری

1394/6/18

تنکابن

دستگاه فشار سنج

حسین محسنی

1394/6/18

پل سفید

دستگاه قند خون

محترم هاشمی

1394/7/1

آمل

دستگاه فشار سنج

مژگان احمدی

1394/7/1

قائمشهر

دستگاه قند خون

فروزان لاریجانی

1394/7/16

آمل

دستگاه فشار سنج

سیده خدیجه میر آقا پور

1394/7/16

بابل

دستگاه قند خون

فاطمه نظری

1394/7/30

نوشهر

دستگاه فشار سنج

انسیه سلیبونی

1394/7/30

عباس آباد

دستگاه قند خون

یوسف رودگر

1394/8/28

نشتارود

دستگاه فشار سنج

سید بهرام حسینی

1394/8/28

آمل

دستگاه قند خون

عذرا سبزه میدانی

1394/9/12

تنکابن

دستگاه فشار سنج

جواد ناظمی فر

1394/9/12

جویبار

دستگاه قند خون

منیره سلطان زاده

1394/10/10

بابل

دستگاه فشار سنج

غلامی

1394/10/10

آمل

دستگاه قند خون

سکینه اسدی

1394/10/24

آمل

دستگاه فشار سنج

فاطمه معصومی

1394/10/24

قائمشهر

دستگاه قند خون

رقیه رضوانی

1394/11/8

محمود آباد

دستگاه فشار سنج

ابراهیم درجانی

1394/11/8

رامسر

دستگاه قند خون

 

 پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو