برندگان برنامه هفت سنگ

نام برنامه : هفت سنگ
  • امیر حسین تقویان
  • سیده دنیا حسینی
  • مهسا رضایی

 

توضیحات :

عنوان مسابقه ای شاد و جذاب  برای کودکان