برندگان برنامه سرچراغی

نام برنامه : سرچراغی
  • کامران حمیدی
  • میترا علوی

 

توضیحات :

ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی امری است که بارها آن را شنیده ایم . افزایش مصرف انرژی و رشد فزاینده این امر در کنار منابع محدود انرژی که امروزه از آن استفاده می کنیم ، توجه به این امر تاکید می نماید .
کمبود منابع انرژی امری است که امروزه به وضوح به چشم می خورد و ادامه روند فعلی مصرف انرژی این موضوع را به بحران تبدیل خواهد کرد .
استفاده مصرف انرژی با بکارگیری راهکارهای بهینه مصرف انرژی همواره بهترین رویکرد برای این کار بوده است . با استفاده منطقی  از انرژی  نه تنها شاهد کاهش هزینه های مصرف انرزی خود خواهیم بود ، بلکه آثار مفیدی همچون کاهش آلودگی محیط زیست و تداوم طول عمر منابع ملی و توسعه اقتصادی کشور را بدنبال خواهد داشت .
تامین برق با مصرف هزینه های هفتگی که فقط قسمت کوچکی از آن در قبوض مشاهده   می شود ، صورت می گیرد . تولید ، انتقال و توزیع این انرژی پاک ، فرآیند  بسیار گرانقیمتی است که هزینه های آن به اقتصاد ملی و نهایت بر بدنه جامعه تحمیل می شود .
از این رو آگاهی سازی آحاد جامعه جهت مصرف بهینه برق توسط  رسانه ای فراگیر مانند صدا وسیما ضروری است لذا ویژه برنامه ای با مشارکت اداره توزیع برق غرب استان تدارک دیده شده است .
آیتمهای برنامه عبارتند از:
آرم، پلاتو،وله، کارشناسی، ،نریشن،گزارش و ...