برندگان برنامه دیما

نام برنامه : دیما
  • فرامرز کیانی

 

توضیحات :

برنامه ای اجتماعی با محوریت معرفی شهرها و فرهنگ مازندران که چهار شنبه ها از ساعت 21:35 به طور زنده بر روی آنتن می رود.