برنده برنامه بهاردل(1397/03/21)

نام برنامه : بهاردل
  • مرضبه قاسمی از دینه سر دودانگه ساری

 

توضیحات :

سوال پیامکی برنامه "بهار دل" سه شنبه 22خرداد
1- به نظر شما رزق و روزی حلال و غیرآن ، چه اثرات و تبعاتی در زندگی ما می توانند داشته باشند؟

برنده این برنامه : مرضیه قاسمی از دینه سر دودانگهپربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو