جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

برنامه و هدف در زندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برنامه و هدف در زندگی

انسانها در زندگی دودسته اند .پاره ای دارای هدف هستند یعنی اینکه می دانید که در زندگیشان چه می خواهند و آینده خود را از قبل برای خود ترسیم کرده اند ولذا در مسیر زندگی در دنیایی از  اطمینان وبا نقشه حرکت می کنند وبعضی دیگر هستند که اصولا هیچ هدف مشخصی نداشته وباری به هر جهت زندگی می کنند .روئایی در سرندارند ونمی توانند که در دنیاچه می خواهند وباید به دنبال چه باشند .این انسانهای بی هدف معمولا در مسیر زندگی گم هستند ومعمولا آینده درخشانی هم ندارند .خسته اند وافسرده وگاهی ناامید از زندگی وخلاصه انسانهای ناموفق وناکام اعتماد به نفس رابطه مستقیم با داشتن هدف وبرنامه در زندگی دارد . انسانهائی که هدفمند هستند معمولا خود را باوردارند واعتماد به نفسشان عالی است .در مقابل انسانهائی که در دنیای خود هدفی ندارند وبی برنامه زندگی می کنند کمتر خود را باور دارند و اعتماد به نفسشان ضعیف است . شما چگونه اید؟آیا در زندگی هدف دارید ؟آیا رویا یی برای آینده خود در سر دارید؟اگر جواب منفی است حتما  آینده خود را طراحی کنید بدانید که هدف ها هستند که مقصد و مسیر یک زندگی را تعیین می کنند . هدف ها هستند که به انسان اعتماد به نفس و انگیزه وعشق به زندگی میدهند . یک انسان هدفمند هرگز افسرده نمیشود . داشتن هدف به اعتماد به نفس انسان استحکام و زیبایی می بخشد . برای خود در زندگی هدف تعیین کنید و منتظر دیگران نمانید.


One factor of a success during the life is designing some goals and having plans to achieve them. A main cause of depression, on the other hand, is lack of plan for daily life. A goalless life accompanied with excess luxury and weak belief in religious tenets will decay human beings.

 تازه ها