سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

برداشت مکانیزه علوفه دامی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برداشت مکانیزه علوفه دامی

علاوه بر کاهش ‏هزینه و کاهشدادن صعوبت کاری، باعث افزایش کیفی (ضریب تبدیل) و کاهش بذر مصرفی خواهد شد.

 

 

 

 تازه ها