رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

برای جلوگیری از ساخت وساز در حریم فرودگاه ها از طریق قضایی اقدام می کنیم - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برای جلوگیری از ساخت وساز در حریم فرودگاه ها از طریق قضایی اقدام می کنیم

برای جلوگیری از ساخت وساز در حریم فرودگاه ها از طریق قضایی اقدام می کنیم


مدیرعامل فرودگاه های کشور گفت : برای جلوگیری از ساخت و سازها در حریم فرودگاه که امنیت پروازها را با خطر مواجه می کند ، چاره ای جز این نداریم که از طریق قضایی اقدام کنیم.

برای جلوگیری از ساخت وساز در حریم فرودگاه ها از طریق قضایی اقدام می کنیم

محمدعلی ایلخانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در حاشیه افتتاح پروژه های فرودگاه نوشهر افزود : همه فرودگاه های کشور طرح جامع دارند که بر اساس آن حریمی برای آنها تعریف شده که باید ساخت و ساز در آن صورت نگیرد.

وی تصریح کرد : برخی از توجه به طرح های جامع فرودگاه ها عدول می کنند و ما مجبور می شویم که موضوع را از طریق قضایی پیگیری کنیم که البته به نظر می رسد این موضوع در فرودگاه شمال کمتر باشد.

مدیرعامل فرودگاه های کشور همچنین گفت : به دنبال این هستیم که اراضی متعلق به مردم را شناسایی کنیم و در فرودگاه رامسر و نوشهر نیز پیش از پایان سال اعتبارات مورد نیاز را اختصاص می دهیم تا اراضی واقع در حریم فرودگاه خریداری شود.

وی افزود : در فرودگاه رامسر خرید اراضی در حریم فرودگاه را که مانع پروازی هستند آغاز کرده ایم و در فرودگاه نوشهر نیز این اتفاق خواهد افتاد.

ایلخانی در خصوص آماده سازی باند بتنی فرودگاه رامسر نیز گفت : این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و در آینده ای نزدیک افتتاح خواهد شد.