جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

برابری و برادری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

برابری و برادری

مردی از اهل بلخ می گوید در سفر امام رضا (ع) به خراسان من همراه او بوده ام روزی سفره گسترد و همه یاران وهمچنین خدمتکاران ، چاکران و بندگان را با خود برسر سفره نشاند من گفتم قربانت شوم کاش برای این سیاهان سفره ای جداگانه گسترده می شد حضرت رضا (ع) در جواب فرمودند ساکت باش خدای همه یکی ست پدر و مادر همه یکی ست و پاداش هم در برابر کردار است بله دوستان اسلام دین برادری و برابری ستتازه ها