بخش آندوسکوپی بیمارستان امام ساری

بخش آندوسکوپی متشکل از واحد های آندوسکوپی،کولونوسکوپی ، برونکوسکوپی ،  FNA و تزریق مفصل می باشد .
بخش آندوسکوپی در طبقه همکف مرکز واقع گردیده است. شامل سالن انتظار، ایستگاه پرستاری،
اتاق آندوسکوپی۱ و ۲، اتاق مانومتری و PH متری، اتاق برونکوسکوپی، ریکاوری که مجهز به هشت تخت بستری سرپائی می¬باشد.
تجهیزات موجود در این بخش از جمله چهار دستگاه آندوسکوپ ویدئوئی، چهار دستگاه، کولونوسکوپ ویدئوئی، یک دستگاه آندوسکوپ ساید ویو  جهت ERCP، یک دستگاه الکتروسرجیکال، یک دستگاه تست متاکولین، یک دستگاه تست UBT، یک دستگاه اسپیرومتری، یک دستگاه مانومتری و PH متری و یک دستگاه کپسول آندوسکوپ و … می-باشد.
اقدامات درمانی انجام شده : در بخش آندوسکوپی و برونکوسکوپی شامل (آندوسکوپی تشخیصی و درمانی، کولونوسکوپی تشخیصی و درمانی و برونکوسکوی تشخیصی و درمانی و تست متاکولین و تست اسپیرومتری، تست UBT، مانومتری، کپسول آندوسکوپ، ERCP تشخیصی و درمانی، FNA، تزریق مفصل شانه و زانو، تپ مایع پلور، دیلاتاسیون، کارگزاری استنت مری؛ خارج ساختن جسم خارجی از معده و ریه بیمار.

تازه ها