جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

باغدار مازندرانی در یک هکتار بیش از 146 تن مرکبات تولید کرد - نمایش محتوای خبر

 

 

باغدار مازندرانی در یک هکتار بیش از 146 تن مرکبات تولید کرد

ˈ مرتضی مس شناس ˈ مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز یکشنبه در گزارشی به خبرنگاران این مقدار تولید مرکبات در هکتار را افتخاری در باغبانی کشور عنوان کرد.

وی اظهار داشت: آبیاری با استفاده از سامانه آبیاری تحت فشار، بکارگیری فنون مبارزه تلفیقی با آفات در مبارزه با حلزون ها در پاییز با رها سازی اردک در باغ و مبارزه با علف های هرز با رها سازی بوقلمون، انجام آزمون خاک و کود دهی پایه و دو مرحله کود سرک به مقدار کم و تقسیطی (بر اساس توصیه کودی)، هرس به موقع درختان به صورت فنی، تکیه بر محلول پاشی و تغذیه برگی بر اساس آزمون برگ و اصول علمی و فنی و بهره وری از ماشین آلات عوامل موفقیت این باغدار بوده است.

مس شناس افزود :یکی از فعالیت های شاخص و الگویی این مدیریت، شناسایی، انتخاب و معرفی بهره برداران و تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی و در نتیجه ترویج و توسعه الگوهای موفق و پایدار است.

وی اضافه کرد : ˈملکیˈ به عنوان برترین باغدار مازندران برای احراز نشان ملی به وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد.

مس شناس بیان داشت: این باغدار با افزایش عملکرد در واحد سطح در تامین امنیت غذایی کشور نقش مهمی ایفا کرده است.

مازندران با حدود 110هزار هکتار باغ مرکبات سالانه بیش از دو میلیون تن انواع مرکبات تولید می کند.