سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

باغداران عزیز: بهترین و راحت ترین روش برای تبدیل میوه های ضایعاتی به کود کمپوست، ایجاد شیار در بین ردیف درختان باغ و دفن آنها همراه با کود مرغی است. - نمایش محتوای خبر

 

 

باغداران عزیز: بهترین و راحت ترین روش برای تبدیل میوه های ضایعاتی به کود کمپوست، ایجاد شیار در بین ردیف درختان باغ و دفن آنها همراه با کود مرغی است.

.

باغداران عزیز: بهترین و راحت ترین روش برای تبدیل میوه های ضایعاتی به کود کمپوست، ایجاد شیار در بین ردیف درختان باغ و دفن آنها همراه با کود مرغی است.

بهترین و راحت ترین روش برای تبدیل میوه های ضایعاتی به کود کمپوست، ایجاد شیار در بین ردیف درختان باغ و دفن آنها همراه با کود مرغی است.
لطفا از ریختن آنها در کنار جاده ها و رودخانه ها پرهیز شود.
مقرر شد برای میوه های ریخته شده کف باغ، با صورتجلسه مرکز جهاد کشاورزی، به ازای هر کیلو 350 تومان پرداخت شود.