رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

بازی کله کایی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی کله کایی

گروه اول یک سنگ را گرفته و هر سه سنگ را هدف قرار داده و به هر سه سنگ هدف می زنند. گروه دوم هم همین بازی را انجام می دهند. اگر یکی از گروه ها موفق نشده باشد این بازی را ببرند .هرکدام از افراد ، بازیکنان تیم مقابل را روی کول خود گرفته این بازیکنان را دور میدهند.تازه ها