جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

بازی محلی قلعه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی محلی قلعه

Loading the player...

اگر در این حال یکی دیگر از اعضای گروه بتواند به قلعه نزدیک شده و دستش را به یکی از افراد دستگیر شده بزند آنها آزاد می‌شوند. بازی تا هنگامی که تمام افراد گروه دستگیر شوند ادامه می‌یابد و سپس دو گروه تعویض می‌شوند. بازی قلعه در مدارس ابتدایی پسرانه ایران بسیار رواج دارد. در این بازی دو تیم جایی را به عنوان قلعه خود انتخواب کرده. یک گروه (سگ)میشود که دنبال گروهی دیگر به نام(بره) می‌دوند اگر دست گرگ‌ها به بره خورد بره باید به قلعه سگ‌ها برود و برای آزاد سازی بره زندانی برهٔ دیگر باید ازدست سگها فرار کند و دست خود را به برهٔ زندانی بزند و بگوید آزاد آنگاه بره آزاد می‌شود بازی تا جایی ادامه دارد که تمام بره‌ها گرفته شوند.

 

 

Ghal'e Game
The traditional game of Ghal'e, meaning castle in English language, is very popular game in Mazandaran province, North of Iran, as well as other provinces of the country. Many students play it in their school breaks, too. The participant players are divided into two groups. Then, coin determines by chance which team will be the chaser group. The chaser group members should chase the rival team members and catch them. When, a player catches the rival team player, he takes him to the wall and keeps him there until all members of the rival team are captured and held there. This wall is known as Ghal'e or castle; that is why the game is called Ghal'e Game. The free members of the rival team should try to pass the capturer team members and catch their teammates. If so, the captured persons will be freed. The chaser team members are also called Gorg or wolf and the rival team members are called Barreh or lamb. The Ghal'e game is very exciting and energetic which attracts especially the boys who are children and teenagers.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

تازه ها