جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

بازی تب چو کا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی تب چو کا

در این بازی افراد با روشی بسیار جالب که به (سلار) رفتن معروف است به دو دسته تقسیم می شوند و آنگاه با شیر یا خط که به وسیله یک سنگ تخت که یک سمت آن را با آب دهن خیس می کنند و به (شیر بنه خط) معروف است مشخص می کنند که کدام گروه اصطلاحا در سر باشد و کدام گروه به گل برود. سر به مرکز شروع بازی گفته می شود که با یک سنگ یا چیز دیگری مشخص می شود و افراد در آنجا به ترتیب با چوب به توپ ماهوتی و به(خی تب) معروف است از طرف یکی از افراد گروه مقابل به هوا انداخته می شود ضربه می زند و به این کار تب گرفتن گفته می شود هر فردی که با چوب توپ را بزند باید تا مرکز دیگر بازی که در وسط زمین بوسیله چیزی مشخص می شود برود و بر گردد تا مجاز باشد مجددا به توپ ضربه بزند و به این عمل اصطلاحا نو شدن می گویند اما گروهی که در مقابل گل هستند سعی می کنند تا توپهای فرستاده شده از سوی مقابل را بگیرند و مانع از رفت و برگشت یاران مقابل بین دو مرکز بازی شوند و چنانچه در این مسیر با توپ به یار مقابل بزنند جای این دو گروه عوض می شود یعنی گروه سر به گل و گروه گل به سر می آید البته چنانچه توپ زده شده را در هوا بگیرند اصطلاحا می گویند (اندلی) گرفتیم و در این حالت هم جای دو گروه عوض می شود و نیز معمولا آخرین فردی که در سر می ماند و قصد توپ زدن دارد مجاز است سه بار به توپ ضربه بزند و اصطلاحا به او (سه تب) می گویند در این بازی اگر یاران گل با توپ به وسط دستان یار سر توپ بزنند قابل قبول نیست و بازی به همان شکل ادامه پیدا می کند و جر زدن که در اصطلاح محلی به (شوتی) کردن معروف است بسیار رایج است و افراد سعی می کنند با شیوه های مختلف زودتر مکان خود را در بازی عوض کنند.

 

Tab Cho Ka Game
Tab Cho Ka is a traditional game of rural people in Mazandaran Province, North of Iran. It is very similar to American Base Ball and Indian Cricket games. It is very popular game which is usually played by both young and adult persons during leisure time such as weekends, vacations, celebrations and festivals. It is an open air game. Players are divided into two groups in a manner which is called “going to Selar”. By doing a coin draw, it will be decided which team goes to the head site and which team goes to goal site. Head site is where the game starts in. A player has a ball called Khi Tab in local dialect in his hand. He drops the ball towards the goal site, and another teammate player should hit the ball with a wooden stick called Mahoti in local dialect. A player from the rival team should try to catch the ball while the rival players try to go and return the distance from the “head site” to the “goal site”. If the rival team takes the ball, the place of the two teams will be exchanged. Some players try to cheat in the games; it is very usual and part of excitement of the game, but the players should take enough care about it!تازه ها