رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

بازگشت حضرت امام خمینی(ره ) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازگشت حضرت امام خمینی(ره )

حضور ميليوني مردم جهت استقبال که از فرودگاه تهران تا بهشت زهرا امتداد پیدا کرده بود ، حاكي از عشق و علاقه بي‌نظير آنها به رهبر خويش بود.با ورود حضرت امام به سالن فرودگاه، فرياد «الله اكبر» سالن فرودگاه را به لرزه در آورد. مستقبلين با خواندن سرود «خميني اي امام»، اشك‌هاي مشتاقان را بر گونه‌هايشان جاري كردند.حضرت امام طي بياناتي در فرودگاه تهران گفتند: من از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر مي‌كنم. عواطف ملت ايران به دوش من بارگراني است كه نمي‌توانم جبران كنم. ايشان ضمن اشاره به اينكه طرد شاه از كشور قدم اول پيروزي بود، همگان را به وحدت كلمه و ادامه مبارزه تا قطع كامل ريشه‌هاي فساد ترغيب كردند. ايشان سپس از آنجا عازم بهشت زهرا شدند
 

 

 

 

 

 

 

 تازه ها