سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

بازدید وزیرجهادکشاورزی ازطرحها و پروژه های شیلاتی استان مازندران - صفحه اصلی.old

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید وزیرجهادکشاورزی ازطرحها و پروژه های شیلاتی استان مازندران

بازدید وزیرجهادکشاورزی ازطرحها و پروژه های شیلاتی استان مازندران


وزیرجهادکشاورزی از طرحهاوپروژه های شیلاتی مزرعه پرورش ماهیان دریایی درقفس شهرستان نوشهر،مرکز تکثیرو بازسازی ذخایرآبزیان شهید رجایی ساری ومزرعه پرورش ماهیان خاویاری قره برون چپکرودواقع درشهرستان جویباربازدید کرد.

بازدید وزیرجهادکشاورزی ازطرحها و پروژه های شیلاتی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی اداره کل شیلات مازندران محمودحجتی درجریان این بازدید برضرورت بازسازی ذخایر آبزیان تاکیدکرد و گفت : حمایت از توسعه فعالیت های آبزی پروری درراستای افزایش تولیدو تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ازاولویت های وزارت جهادکشاورزی است.

مدیرکل شیلات مازندران نیز با اشاره به تأکید وزیرجهادکشاورزی مبنی بررهاسازی بچه ماهیان دررودخانه هاودریا افزود:مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان شهید رجایی سالانه 50 میلیون قطعه بچه ماهی سفید و 10 میلیون قطعه بچه ماهی کپور و 2 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری تولید می کند و اشتغال حدود 5 هزار نفر صیاد به فعالیت این مرکز بستگی دارد.

حسن حبیب نژاد ادامه داد:این اقدام موجب می شودتا ذخایردریایی تقویت وبه تولید ماهی و اقتصاد صیادان کمک شایانی شود .

وی خاطرنشان ساخت: مازندران با 338 کیلومترنوارساحلی و سه هزار و 100 مرکزآبزی پروری درتولید ماهیان پرورشی رتبه اول کشور را دارد و پیش بینی می گردد درسالجاری تولید ماهی درقفس های دریایی مازندران به بیش از 500 تن برسد.