حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

بازدید استاندار از مرکز و حضور در جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

بازدید استاندار از مرکز و حضور در جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مازندران

بازدید استاندار از مرکز و حضور در جلسه شورای مدیران صدا و سیمای مازندران