باج خاله یا تتوک

موضوع : ايران ، طبيعت و صنايع دستی ساختار: مستند ، گزارشی مدت : 05:23  تتوک ، مارجان تتو ، سیم سیم کا یا باج خاله ( در زبان مازندرانی ) و کفش دوزک (در زبان فارسی ) ، مثل پروانه ، در گروه حشرات قرار دارد و بدیهی است که از دسته ی پرنده های مهره دار تخم گذار نیست

ولی خرده باوری درباره ی این حشرات میان مردم مازندران البته گروه نونهالان و نوجوانان و بچه ها رایج است که از زبان و گفته ی بزرگ ترها به آن ها رسیده است . بچه ها وقتی " کفش دوزکی " را لای سبزه ها و علف ها یا وسط پنبه زارها و مزارع ، حتی روی گیاهانی در حیاط خانه می دیدند ، آن را می گرفتندو می گذاشتند در میانه ی کف دست خود به بچه ها آموخته بودند که وقتی "تتوک" به نوک انگشت رسید، به هر طرف که پرواز کند به این معنی است که در آینده (یا وقتی برزگ شدی ) به همان سمت مسافرتی در پیش داری . اگر به طرف شرق یا به قول مازندرانی ها "افتاب درآمد" یا امام رضا(ع) پرواز کرد، به مشهد سفر می کنی، اگر سمت جنوب پرواز کرد به مکه می روی ، چنانچه رو به شمال پرواز کرد به دریا و اگر به طرف غرب ، به کربلا مسافرت خواهی کرد و اوج خوشحالی بچه ها و تشویق بزرگان وقتی بود که تتوک به طرف افتاب درآمد یا شرق (امام رضا(ع)) پرواز می کرد.

 

Ladybird is a beautiful red insect with black spots on its wings. An ancient fiction in Mazandaran says that when one takes a ladybird from the grass, bush, or farm and put it on his palm, the direction of its moving on the finger shows the future travel destination of that person! When the ladybird flew towards the East, it meant the person would travel to Mash'had to make pilgrimage to Imam Reza (8th Imam of Shiite Muslims). If it flew towards the West, it indicated the person would travel to Kerbala, Iraq, to make pilgrimage to Imam Hussein (3rd Imam of Shiite Muslims). If the ladybird flew towards the South, it showed that the person would go to Saudi Arabia for hajj ceremony. And if the ladybird flew towards the North (towards the Caspian Sea), the person would likely travel overseas.

 

تازه ها