رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

اینک را ، اونک را (خِنه دله کا) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اینک را ، اونک را (خِنه دله کا)

سپس ، یک نفر جمله ی طولانی یی را می خواند و با ادای هر کلمه یی از آن با دست به زانوهای بازیکنانی که در کنارِ هم و به نوبت نشسته اند می زند.هر گاه با تلفظ آخرین کلمه دست او به روی پای یکی از بازیکنان خورد و جمله تمام شد، صاحب این پا ، باید بلند شود و به وسط بازی بیاید و چهار دست و پا بنشیند و سرش را طوری به پایین قرار دهد که نتواند کسی را ببیند.

 

 

 

Players sit next to each other and stretch their legs along. Then a player recites a long sentence in a poem form. He hits one’s leg after each syllabus he pronounces. The last player, whose leg is hit, stands up and goes in the middle of the room. Then he does or acts whatever the order is (the order is prepared before the game).تازه ها