جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

ایجاد همبستگی سازنده بین نهادها و دستگاه‌ها با ارتباط روابط عمومی‌ها - نمایش محتوای خبر

 

 

ایجاد همبستگی سازنده بین نهادها و دستگاه‌ها با ارتباط روابط عمومی‌ها

فرماندار ویژه آمل از ایجاد همبستگی سازنده بین نهادها و دستگاه‌ها با ارتباط روابط عمومی‌ها و ایجاد هم‌افزایی بین آنها خبر داد.

ایجاد همبستگی سازنده بین نهادها و دستگاه‌ها با ارتباط روابط عمومی‌ها

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان آمل، احمد منفرد در همایش بزرگداشت روز روابط عمومی و ارتباطات و نخستین انتخابات دور جدید شورای روابط عمومی ادارات و نهادهای این شهرستان، گفت: روابط‌ عمومی‌ها نقش مهمی در ارائه عملکرد دستگاه‌ها و نهادها دارند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی شهرستان آمل، افزود: آنچه که در مجموعه اهداف سازمان‌ها جای دارد می‌تواند در قالب یک شورای هماهنگی محقق شود.

فرماندار ویژه آمل یادآور شد: در حقیقت عملکرد روابط عمومی‌ها یک تعامل دوطرفه و سازنده بین دستگاه‌ها ایجاد می‌کند در حالی که تعامل و ارتباط‌های مستمر همبستگی ایجاد می‌کند.

این مسئول بیان کرد: ایجاد همبستگی بین نهادها و دستگاه‌ها با ارتباط روابط عمومی‌ها منجر به هم‌افزایی بین آنها می‌شود.

منفرد با اشاره به اینکه طی چندین سال گذشته روابط عمومی‌ها جایگاه امروزی را در جامعه نداشتند، تصریح کرد: در گذشته روابط عمومی‌ها بیشتر به امور تبلیغات می‌پرداختند و ارتباط آنها یک‎سویه بین روابط عمومی و سازمان بود.

معاون استاندار مازندران با اعلام اینکه امروزه یکی از ابعاد مختلف روابط عمومی‌ها امر تبلیغات در سازمان‌ها و نهادها است، خاطرنشان کرد: تبلیغات باعث ایجاد تعامل و ارتباط با مشتری و مردم می‌شود و با بیان اهداف، پیام‌ها ابلاغ می‌شود.

این مسؤول با اشاره به اینکه در حوزه روابط عمومی با تعاریف متعددی برخورد می‌کنیم، بیان کرد: می‌توان با تحقیق علمی و عملی جایگاه مناسب و واقعی روابط عمومی را در ادارات و نهادها شناخت.

منفرد با اشاره به مجموعه وظایف روابط عمومی و وظایف بخشی از سازمان‌ها، یادآور شد: لازم است تا هم‌اکنون روابط عمومی‌ها بیشتر از گذشته فعالیت داشته باشند.

فرماندار ویژه آمل بیان کرد: روابط عمومی‌ها با اتحاد، تعامل و هماهنگی کامل و چندسویه می‌توانند ارتقا و پیشرفت را رقم بزنند.

این مسؤول با اعلام اینکه ارتباط میان روابط عمومی‌ها باید در یک سمت و سو بوده تا با نگاه مثبت برای هم‌افزایی کار شود، اضافه کرد: روابط عمومی‌ها می‌توانند همانند چشم و گوش سازمان‌ها موارد مطرح‌شده را تذکر دهند.

منفرد با اعلام ارتباط تنگاتنگ بین روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها، بیان کرد: می‌توان با قرار دادن نمایندگان رسانه در شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها به تعامل بیشتر دست زد.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه در شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها پنج تا هفت نفر حضور دارند، خاطرنشان کرد: می‌توان از یک یا دو فعال رسانه‌ای در این بین استفاده کرد.

این مسؤول گفت: باید برای پیشرفت بیشتر شهرستان روابط عمومی سازمان‌ها و نهادها بیشتر فعالیت داشته باشند.