رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸

آئین بازخوانی واقعه ورود علویان و تشکیل حکومت علوی در مازندران در مرزن آباد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آئین بازخوانی واقعه ورود علویان و تشکیل حکومت علوی در مازندران در مرزن آباد

آئین بازخوانی واقعه ورود علویان و تشکیل حکومت علوی همزمان با روز ملی مازندران در مرزن آباد شهرستان چالوس برگزار شدتازه ها