جهش تولید | دوشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

اولویت های توسعه کشاورزی مازندران تبیین شد - نمایش محتوای خبر

 

 

اولویت های توسعه کشاورزی مازندران تبیین شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ، ˈ رضا عظیمی ˈ یکشنبه شب در جلسه شورای مدیران سازمان ، یکپارچه سازی اراضی با هدف برون رفت از خرده مالکی را از مهمترین طرح های توسعه ای کشاورزی عنوان کرد.

وی افزود: اجرای طرح جامع مکانیزاسیون، تولید شیر ، زنجیره پرورش طیور و تامین زیر ساخت های بخش کشاورزی از دیگر اولویت ها و طرح های مهم جهاد کشاورزی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم توجه به کشت و صنعت های کشاورزی بخش خصوصی تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران جهاد کشاورزی باید با جدیت طرح های مورد نظر را به درستی اجرایی کنند.

عظیمی مدیریت را یک امر مهم ، زیر بنایی و ضمانت اجرای دقیق طرح های کشاورزی مازندران دانست و ادامه داد: البته تا زمانی مشارکت کشاورزان نباشد ،طرح های کشاورزی اجرایی نخواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: مازندران با داشتن رتبه برتر در تولید 14 محصول و 25 شاخص بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای در امنیت عذایی کشور دارد.

460 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی در مازندران وجود دارد.