جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

اهدا عضو در بابل - نمایش محتوای خبر

 

 

اهدا عضو در بابل

مسئول واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت : با اهدا اعضاء بدن مرحومه صغری تیمورپور بانوی 59 ساله بابلی ، زندگی به بیماران نیازمند عضو ، دوباره لبخند زد .

اهدا عضو در بابل


مسئول واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت : با اهدا اعضاء بدن مرحومه صغری تیمورپور بانوی 59 ساله بابلی ، زندگی به بیماران نیازمند عضو ، دوباره لبخند زد .
به گفته آزیتا ابریشمی با رضایت خانواده ، دو کلیه و کبد آن مرحومه برای پیوند به بیماران نیازمند عضو در تهران ، اهدا شد.
مرحومه تیمورپور هفته گذشته دچار مرگ مغزی شد و مدتی در بیمارستان شهید بهشتی بابل بستری بود .