انیمیشن دام در جنگل

استفاده دام از جنگل باعث ضررهای جبران ناپذیری می شود برای اینکه دام ها با خوردن سرشاخه درختان و گیاهان باعث می شوند آفت و بیماری به راحتی گریبانگیر درختان شود در واقع دام ها با خوردن پوسته تنه درختان باعث می شوند آفت ها از آن طریق وارد تنه درختان شوند و آنها را بپوشانند و درختان از بین بروند درختانی که صدها سال عمر دارند . چرای دام داخل جنگل باعث فرسایش خاک و جنگل می شود و رویش گیاهان را به تعویق می اندازد و اگر پوشش گیاهان سطح جنگل از بین برود با یک باران سیل جاری می شود و آب ، آن منطقه را با خودش می برد و همه چیز را نابود می کند .
چهارپاها علاوه بر آن که در اثر تعليف باعث از بين‌رفتن پوشش گياهى که تأمين کنندهٔ اصلى مواد غذائى خاک جنگل است، خواهند شد. باعث سختى و سفتى خاک نيز مى‌شوند که اين عامل باعث وارد شدن صدمهٔ شديد به تهويهٔ خاک مى‌شود و در نهايت زنجيرهٔ غذائى جنگل به خطر خواهد افتاد. به‌طور کلى مى‌توان گفت که تعليف دام در جنگل علاوه بر مشکلات فوق، تغذيهٔ موجودات کف جنگل را به‌ خطر مى‌اندازد و باعث اسيدى شدن بيشتر خاک مى‌گردد و در نهايت باعث جلوگيرى از روند تکاملى خاک خواهد شد. به‌طور خلاصه براى آن که خاک جنگل محيطى مساعد و مستعد براى پرورش درختان قوى و با ارزش باشد ضرورى است سعى نمائيم حتى‌الامکان از چراى دام در جنگل پرهيز شود.

Loading the player...
تازه ها