جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

انتشار کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری - نمایش محتوای خبر

 

 

انتشار کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری سال 95، چهارشنبه 7 مهر از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان منتشر می شود.

انتشار کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری سال 95، چهارشنبه 7 مهر از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان منتشر می شود.

این کارنامه حاوی رتبه داوطلب در هر یک از کدرشته های انتخابی، نمره کل و همچنین رتبه آخرین فرد پذیرفته شده در هر یک از کدرشته های انتخابی است.