جهش تولید | چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

انتخابات شورای اسلامی شهر ،مشارکت مردم درمدیریت شهری است - نمایش محتوای خبر

 

 

انتخابات شورای اسلامی شهر ،مشارکت مردم درمدیریت شهری است

ˈ مهدی عبوری ˈ روز جمعه پس از انداختن رای خود به صندوق در محل مسجد امام سجاد ساری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: چهارمین دوره شورای شهر بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

وی ادامه داد: مردم در انتخابات شورای اسلامی مدیریت شهر را مستقیم خودشان در اختیار می گیرند.

شهردار ساری تاکید کرد: شهروندان باید در انتخاب افراد اصلح ،کارشناس و انقلابی دقیق و حساس باشند.

شهردار ساری به افزایش تعداد اعضای شورای اسلامی این شهر از هفت به 13 نفر اشاره کرد و گفت: با این افزایش نظرات مختلف و خرد جمعی اتفاق می افتد و بحث شورایی گسترش می باید.

عبوری افزود: مردم به 13نفر از اعضای شورای اسلامی رای بدهند و هر چه مشارکت شهروندان بیشتر باشد ،اهمیت مدیریت شهری افزایش می یابد.