نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انار عاشق

انار عاشق


سر داده به باد انار عاشق در باغ
از كار گذشته كار عاشق در باغ
"پاییز" نگو...! بگو كه رستاخیز است
با اینهمه سربدار عاشق در باغ

 سید حاتم نیکیار