جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

آموزش صدا وسیمای مرکز مازندران برترشد. - نمایش محتوای خبر

 

 

آموزش صدا وسیمای مرکز مازندران برترشد.

آموزش صدا وسیمای مرکز مازندران برترشد.

 از سوی اداره کل آموزش سازمان، آموزش مرکز در بین مراکز استانها به عنوان مرکز برتر شناخته شد و مورد قدردانی قرار گرفت.